8 januari 2019

Rijopleiding in Stappen RIS

Hoe werkt het?

De naam zegt het eigenlijk al. Bij de Rijopleiding in Stappen leer je autorijden in 4 modules. Je gaat steeds een stap verder, als je de vorige stap voldoende beheerst.

De modules

De opleiding is verdeeld over vier modules. Iedere module wordt afgesloten met een toets.

Module Wat leer je? Afsluitende toets
1 De auto bedienen en beheersen Door de instructeur van Just Ride
2 Eenvoudige manoeuvres en verkeerssituaties
(bijvoorbeeld: rijden met verschillende snelheden)
Door de instructeur van Just Ride
3 Moeilijke bediening, beheersing, manoeuvres en situaties Tussentijdse toets CBR
4 Veilige en verantwoorde verkeersdeelname Praktijkexamen bij het CBR

Na afronding van de eerste en tweede module worden je kennis en vaardigheden getoetst. Je eigen rij-instructeur van Just Ride neemt deze toetsen af. In de derde toets maak je kennis met de gang van zaken bij het CBR. En wen je dus alvast aan een examensituatie. De examinator geeft je bovendien tips ter verbetering. In de derde toets, de tussentijdse toets (TTT), kun je vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen van het praktijkexamen. De vierde en laatste toets is het praktijkexamen.

Scripts

Autorijden leer je bij de Rijopleiding in Stappen in verschillende handelingen. Deze handelingen worden beschreven in zogenaamde scripts, 46 in totaal. Een script behandelt bijvoorbeeld wegrijden, afslaan of ingehaald worden. In de RIS gebruik je voor het aanleren van deze scripts een lesboek. Zo’n script beschrijft nauwkeurig de onderdelen van de handeling in telegramstijl.Een script is net een checklist: je doorloopt netjes alle stappen. Je instructeur, de examinator en jijzelf spreken allemaal dezelfde taal. En dat voorkomt veel verwarring.

Instructiekaart

In de Rijopleiding in Stappen krijg je je eigen instructiekaart. Daarop houdt de instructeur je vorderingen nauwkeurig bij. Hiermee kan je zelf zien hoe je ervoor staat en waaraan je nog moet werken. Na bijna elke les wordt er weer een vooruitgang aangetekend op je kaart. De leerlingkaart is inbegrepen bij het cursusboek dat de rijschool voor je aanschaft.

Voorbereiden op het examen

Anders dan bij de traditionele methode, heb je bij de RIS drie deeltoetsen voordat je opgaat voor het praktijkexamen. Je weet na een toets precies waar je nog extra op moet letten. Dat is een optimale voorbereiding voor de volgende toets of het examen. De eerste twee toetsen worden afgenomen door je instructeur.

Als je bent geslaagd voor je theorie-examen, kun je de derde toets doen. In deze toets, de zogenaamde tussentijdse toets (TTT), kun je bovendien vrijstelling verdienen voor de bijzondere manoeuvres op je praktijkexamen. De TTT wordt afgenomen door een examinator van het CBR.

Het is de bedoeling dat je je thuis op je rijlessen voorbereidt.