27 juli 2020

Privacy verklaring

Privacyverklaring Rijschool Just Ride V.O.F.

25 juli 2020

Je hebt er vast iets over meegekregen: vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Je privacy is voor Rijschool Just Ride V.OF. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Rijschool Just Ride V.O.F. allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Je account 

Bij bepaalde onderdelen van onze website moet je je eerst aanmelden. Je moet dan informatie over jezelf opgeven.

Voor de bovenstaande aanmelding gebruiken wij je NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. Dit doen wij op basis van je toestemming.

Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met je gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is.

Waarvoor verwerken wij contactgegevens

Je persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het aangaan van (les)overeenkomsten
 • het reserveren van CBR-examens
 • het aan je toezenden van correspondentie
 • het plaatsen van berichten op social media

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • NAW (naam, adres, woonplaats)
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Rijschool Just Ride V.O.F. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

 Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen.

 • Je hebt de volgende rechten:uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Rijschool Just Ride V.O.F.
Buenos Aireshof 31
2548 HE DEN HAAG

info@rijschooljustride.nl
070-761 2714